Home » Egyéb » Üzletrész átruházása esetén cégmódosítás kell!

Üzletrész átruházása esetén cégmódosítás kell!

cégmódosítás

cégmódosítás

Egy gazdasági társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész a társaság tagjaira – a társaság saját üzletrészét kivéve – szabadon átruházható (üzletrész eladás, üzletrész adásvétel, üzletrész átruházás, cégátírás). Ilyen esetekben, a társasági szerződésben a tagok egymásnak elővásárlási jogot biztosíthatnak, vagy az üzletrész harmadik személyre történő átruházását egyéb módon korlátozhatják, vagy feltételhez köthetik. Az üzletrészt harmadik személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette. Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át. Az üzletrész átruházásához írásbeli szerződést kell kötni. Az üzletrész átruházás cégmódosítást igényel, a változást változásbejegyzési eljárásban kell bejelenteni az illetékes Cégbíróságon! A topcegalapitas.info oldalon szakemberek elvégzik Ön helyett a cégmódosítással járó jogi feladatokat.

Leave a Reply