Home » Egyéb » Mit jelent az illegális hulladéklerakás?

Mit jelent az illegális hulladéklerakás?

sitt elszállítás

sitt elszállítás

A hulladékgazdálkodás legalapvetőbb jogszabálya, a hulladékgazdálkodásról szóló törvény, amely értelmében hulladék bármely olyan tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles. Alapvető probléma tehát, hogy illegális hulladéklerakásról csak abban az esetben lehet szó, ha annak tárgya megfelel az előbbi meghatározásnak. A hulladékgazdálkodásról szóló törvény kimondja, hogy tilos a hulladékot elhagyni, – a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. Ebből következik, hogy a keletkező hulladékot át kell adni feljogosított kezelőnek, és annak költségeit meg kell fizetni. Az illegálisan lerakott hulladékot annak kell elszállítania, aki lerakta, amennyiben azonban e személy kiléte nem állapítható meg, az ingatlantulajdonos kötelezhető az elszállításra. Ezért, ha Ön megnyugtató módon szeretné a keletkezett hulladékot elszállítani, keresse a ticitransport.hu weboldalt, és a sitt elszállítás problémája megoldódik!

Leave a Reply